Bệnh Hoa Liễu

pdf Bệnh Hoa Liễu hay Bệnh Lây Nhiễm Qua Đường Tình Dục (Victoria, Department of Human Resources): Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là những bệnh bạn có thể lây nhiễm từ người khác hoặc lây sang người khác nếu bạn hay người bạn tình có bệnh mà sinh hoạt tình dục không an toàn. Có nhiều loại bệnh hoa liễu: