2013 DRUG ACTION WEEK

Drug Action Week

16-22 June 2013

TUẦN LỄ TOÀN QUỐC CẢNH GIÁC VỀ TÁC HẠI CỦA RƯỢU VÀ MA TÚY

Mỗi năm vào tuần lễ cuối tháng Sáu, nhiều hoạt động được tổ chức trên toàn nước Úc để cảnh giác những tác hại của rượu và ma túy.

DAW là một sáng kiến của Hội Đồng Về Rượu Và Ma Túy Úc Châu (ADCA), được Bộ Y Tế Liên Bang tài trợ cho các cá nhân, tổ chức, cộng đồng có cơ hội nâng cao nhận thức về tác hại của rượu và các loại ma túy khác.

Gần 950 hoạt động đã được lên danh sách trên khắp nước Úc nhằm nâng cao nhận thức về rượu và các loại ma túy khác. Các hoạt động sẽ được tổ chức từ Chủ Nhật 16 Tháng Sáu đến hết ngày Thứ Bảy 22 Tháng sáu 2013.

Chủ đề của năm nay là: Ma Túy, Cộng Đồng Và Gia Đình!

 Chủ đề mỗi ngày sẽ tập trung vào:

Tại Fairfield, Nhóm Fairfield Community Drug Action Team sẽ tổ chức:

 pdf Diễn Đàn Về Ma Túy  -  Hội Thảo Về Ma Túy

Địa Điểm: Cabravale Leisure Centre

Thời gian: 10:00 AM – 1:00PM

Thứ Tư Ngày 19 Tháng Sáu 2013

gồm các đề tài: