Những Thuốc Kích Thích Anabolic steroids

MatuySteroid Anabolic-androgenic steroids (AAS) là những chất tổng hợp nhân tạo kích thích tố sinh dục nam (testosterone).

   pdf STEROIDS

ANABOLIC STEROIDS

 Loại - Class

 Tên lóng - Street names

        roids, gear and juice

 Steroids là gì ? - What are Steroids ?

MatuySteroid

 

 

 

 

 

Source: www.harvarddapa.org          source: www.r3rf.com

 Anabolic-androgenic steroids (AAS) là những chất tổng hợp nhân tạo kích thích tố sinh dục nam (testosterone). “Anabolic”chỉ việc phát triển bắp thịt. “Androgenic” chỉ đặc trưng sinh dục nam. “Steroids” chỉ chất steroid

  Tác dụng của steroids Steroids effects

 Tất cả các loại steroids đều có những tác dụng chuyển hoá (anabolic effects) và tác dụng làm tăng thêm nam tính (androgenic effects).

 Những tác dụng chuyển hoá (anabolic effects) bao gồm:

  Những tác dụng androgenic (androgenic effects) là những tác dụng làm phát triển và duy trì nam tính

  ‘Steroids’ là loại thuốc chỉ được bán hợp pháp theo toa bác sĩ để điều trị những trường hợp cơ thể sản xuất lượng kích thích tố ‘testosterone’ thấp không bình thường, như trường hợp tuổi dậy thì bị trễ, hay một vài loại bất lực. Lạm dụng ‘Anabolic Steroids’ có thể đưa đến những tai hại nghiêm trọng cho sức khoẻ.

  Ngày nay nhiều người và nhiều lực sĩ lạm dụng ‘Anabolic steroids’ để tăng cường sức mạnh trong cuộc thi đua tranh tài và cải thiện dáng nét thân thể.

          Steroids được chế tạo dưới dạng viên để uống, dạng nước để chích:

  Những phản ứng phụ - Side effects

 Phần nhiều những phản ứng phụ do lạm dụng anabolic steroids có thể bao gồm mụt nhọt gan và ung thư, bệnh vàng da, cao áp huyết, tăng thêm LDL (cholesterol xấu) giảm HDL (cholesterol tốt). Những phản ứng phụ khác bao gồm mụt nhọt thận, viêm các tuyến nhờn trên da, run. Thêm nữa, một số phản ứng phụ đặc biệt về phái tính:

 

Tài liệu tham khảo - References

  1. http://www.health.nsw.gov.au/public-health/dpb/publications/steroidsnapshot.htm
  2. http://www.addaction.org.uk/Druginfosteroids.htm  
  3. Family Drug Support: Aguide to Coping. Version 3, Nov 2002
  4. http://www.drugabuse.gov/infofacts/steroids.html