HIV-01

HIV/AIDS  Bạn có biết HIV? Làm sao để không bị lây HIV? HIV có khác với AIDS? HIV lây nhiễm thế nào? Làm sao biết được mình bị nhiễm HIV? Làm sao nhận biết được một người có HIV/AIDS? Đi du lịch ngoại quốc và HIV/AIDS