14 Dược Phẩm Bỏ Hút Thuốc - Products to help you quit smoking

pdf  14 DƯỢC PHẨM GIÚP BỎ HÚT THUỐC: Trên thị trường hiện có nhiều dược phẩm có thể giúp tăng cơ hội bỏ hút thuốc thành công Các dược phẩm có tác dụng thay thế chất nicôtin trong lá thuốc (Nicotine Replacement Therapy) như thuốc dán, kẹo nhai, kẹm ngậm, thuốc viên nhét dưới lưỡi và thuốc xịt miệng. Những dược phẩm kể trên có thể mua tại tiệm thuốc tây và không cần toa bác sĩ.  Loại thuốc có chất Buproprion (Zyban) hoặc Varinicline (Champix) được liệt kê trong Chương Trình Giảm Phí Y Dược (Pharmaceutical Benefits Scheme) được mua giá rẻ với toa bác sĩ.