07 Suy Nghĩ Sai Lầm Về Việc Hút Thuốc - Myths About Cigarette Smoking

pdf 07 SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ VIỆC HÚT THUỐC: Tôi chỉ hút loại thuốc nhẹ thôi. Tôi chỉ hút xã giao thôi, muốn bỏ lúc nào cũng được. Tôi hút thuốc vấn vì loại này ít hóa chất. Khi hút thuốc trong xe, tôi quay cửa kính xuống để khỏi hít phải khói thuốc. Tôi còn trẻ, tôi không tin là tôi sẽ bệnh vì hút thuốc. Tôi sợ nếu bỏ hút thuốc sẽ mập ra. Tôi sẽ bỏ hút thuốc khi có thai hay khi tròn 30 tuổi