04 Khói Thuốc và Trẻ Em

khoithuoc     pdf 04 KHÓI THUỐC VÀ TRẺ EM - Cigarette Smoke & Children.  Một em bé sơ sinh chung sống với những người hút thuốc trong nhà hay trong xe, cho đến ngày sinh nhật đầu tiên của em, có thể hít số lượng khói thuốc tương đương với 80 điếu thuốc!