VDAP

photo-02
photo-10
photo-15
photo-05
photo-03
photo-11
photo-09
photo-06
photo-01
photo-08
photo-13
photo-16
photo-12
photo-07
photo-14
photo-04
photo-17

1 - Cần Sa Là Gì? - What Is Cannabis?

 1CanSa 288x88

Cần Sa là gì? Có bao nhiêu người sử dụng? Tại sao người ta sử dụng Cần Sa? Những tác dụng tưc thời và lâu dài của Cần Sa ra sao? Xin mời đọc tiếp: Cần Sa Là Gì của Trung Tâm Quôc Gia Úc ại Lợi Thông Tin và Phòng Ngừ Cần Sa NCPIC

  Xem thêm thông tin tại:  CẦN SA LÀ GÌ? - NCPIC

 

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Ma Túy Cần Sa Cần Sa Là Gì?