VDAP

photo-06
photo-04
photo-07
photo-08
photo-12
photo-09
photo-16
photo-05
photo-01
photo-17
photo-13
photo-03
photo-15
photo-11
photo-14
photo-10
photo-02

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

07 Suy Nghĩ Sai Lầm Về Việc Hút Thuốc - Myths About Cigarette Smoking

pdf 07 SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ VIỆC HÚT THUỐC: Tôi chỉ hút loại thuốc nhẹ thôi. Tôi chỉ hút xã giao thôi, muốn bỏ lúc nào cũng được. Tôi hút thuốc vấn vì loại này ít hóa chất. Khi hút thuốc trong xe, tôi quay cửa kính xuống để khỏi hít phải khói thuốc. Tôi còn trẻ, tôi không tin là tôi sẽ bệnh vì hút thuốc. Tôi sợ nếu bỏ hút thuốc sẽ mập ra. Tôi sẽ bỏ hút thuốc khi có thai hay khi tròn 30 tuổi

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 07 Suy Nghĩ Sai Lầm Về Việc Hút Thuốc - Myths About Cigarette Smoking