VDAP

photo-16
photo-11
photo-05
photo-10
photo-03
photo-15
photo-17
photo-09
photo-13
photo-12
photo-06
photo-07
photo-08
photo-14
photo-01
photo-02
photo-04

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Kinh Nghiệm Điều Trị Bằng Subutex

            pdf  Kinh Nghiệm Điều Trị Bằng Subutex (Buprenorphine) của Người Úc gốc Việt Tại Melbourne: Một nghiên cứu của anh Tường Nguyễn

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Tin Hay Kinh Nghiệm Điều Trị Bằng Subutex