VDAP

photo-06
photo-16
photo-03
photo-08
photo-17
photo-10
photo-07
photo-15
photo-01
photo-09
photo-04
photo-11
photo-12
photo-13
photo-05
photo-14
photo-02

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

14 Dược Phẩm Bỏ Hút Thuốc - Products to help you quit smoking

pdf  14 DƯỢC PHẨM GIÚP BỎ HÚT THUỐC: Trên thị trường hiện có nhiều dược phẩm có thể giúp tăng cơ hội bỏ hút thuốc thành công Các dược phẩm có tác dụng thay thế chất nicôtin trong lá thuốc (Nicotine Replacement Therapy) như thuốc dán, kẹo nhai, kẹm ngậm, thuốc viên nhét dưới lưỡi và thuốc xịt miệng. Những dược phẩm kể trên có thể mua tại tiệm thuốc tây và không cần toa bác sĩ.  Loại thuốc có chất Buproprion (Zyban) hoặc Varinicline (Champix) được liệt kê trong Chương Trình Giảm Phí Y Dược (Pharmaceutical Benefits Scheme) được mua giá rẻ với toa bác sĩ.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 14 Dược Phẩm Bỏ Hút Thuốc - Products to help you quit smoking