VDAP

photo-14
photo-17
photo-10
photo-08
photo-13
photo-02
photo-16
photo-12
photo-09
photo-06
photo-15
photo-01
photo-05
photo-07
photo-04
photo-11
photo-03

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

13 Những Ngày Đầu Bỏ Thuốc - Quitting Smoking, The First Few Days

pdf 13 NHỮNG NGÀY ĐẦU BỎ THUỐC: Những ngày đầu tiên khi bắt đầu bỏ hút thuốc xem ra hết sức khó khăn và dễ gây bực bội. Nên cố tránh né những hoàn cảnh có thể gây cho tinh thần thêm căng thẳng.  Khi bỏ hút thuốc, nên làm gì đó khiến mình thấy thoải mái. Nên đi dạo chừng năm mười phút hoặc tìm cách làm thay đổi khung cảnh. Nên tự nhắc nhở là mình không còn hút thuốc nữa.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 13 Những Ngày Đầu Bỏ Thuốc - Quitting Smoking, The First Few Days