VDAP

photo-09
photo-01
photo-07
photo-10
photo-15
photo-11
photo-03
photo-12
photo-17
photo-13
photo-05
photo-14
photo-16
photo-08
photo-04
photo-06
photo-02

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Other Photos
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window
Bạn đang ở trang: Home Hình Ảnh Sinh Hoạt