VDAP

photo-16
photo-15
photo-13
photo-02
photo-14
photo-03
photo-11
photo-17
photo-06
photo-12
photo-08
photo-04
photo-07
photo-01
photo-05
photo-10
photo-09

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

CAI NGHIỆN MA TÚY - Drug Dependence Treatment

drugs-alcohol-addiction-treatment tnCác chương trình điều trị nghiện ngập hữu hiệu bao gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn nhắm đến một khía cạnh đặc biệt của căn bệnh và những hậu quả do nó gây ra.

Xem thêm: CAI NGHIỆN MA TÚY - Drug Dependence Treatment

Dược Lý Trị Liệu

anxiety-attack-treatments-drugs tnTrong việc điều trị ghiền nghiện ma túy người ta có thể dùng một số dược phẩm để giúp tái lập sự hoạt động bình thường của não bộ, phòng ngừa sự nghiện trở lại và giảm thiểu những cơn thèm thuốc.

Xem thêm: Dược Lý Trị Liệu

Chương Trình Phục Hồi

hands tnSau khi cắt cơn nghiện, chương trình phục hồi rất hữu ích và cần thiết giúp cho việc cai nghiện được thành công và cho sự phục hồi lại sức khoẻ.

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI
Rehabilitation Programs 

pdf Chương Trình Phục Hồi

Phục Hồi – Rehabilitation

Xem thêm: Chương Trình Phục Hồi

Tâm Lý Trị Liệu

psychology-treatment tnMột số phương pháp trị liệu bằng tâm lý cho những người bị lệ thuộc ma túy đang thịnh hành được nhiều chuyên gia xử dụng trong việc điều trị.

Xem thêm: Tâm Lý Trị Liệu

Cắt Cơn Nghiện Rượu / Ma Túy - Alcohol Detox or Drug Detox

alcoholism treatment tn

Việc “cắt cơn” được coi như là bước đầu tiên của tiến trình điều trị nghiện rượu hoặc ma túy.       pdf Cắt Cơn  

Xem thêm: Cắt Cơn Nghiện Rượu / Ma Túy - Alcohol Detox or Drug Detox

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Các Phương Pháp