VDAP

photo-12
photo-09
photo-03
photo-10
photo-02
photo-01
photo-13
photo-04
photo-16
photo-06
photo-14
photo-08
photo-15
photo-17
photo-05
photo-11
photo-07

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Ung Thư Gan

Ung thư gan (Trích từ http://languages.cancercouncil.com.au/vi/)

Có hai loại bệnh ung thư gan khác nhau. Ung thư gan nguyên phát là bệnh ung thư bắt nguồn trong gan, và Ung thư gan thứ phát bắt nguồn từ một bộ phận khác của cơ thể và lan (di căn) đến gan.

Xem thêm: Ung Thư Gan

Bảng So Sánh Viêm Gan A, B, C

pdf  Bảng so sánh Viêm Gan A, B, C (www.hepfi.org)

Viêm Gan A - HEP A

pdf  Viêm Gan A - HEP A (Victoria, Department of Human Resources): Viêm gan A là tình trạng sưng gan do siêu vi viêm gan A gây ra. Đây là một loại nhiễm trùng cấp tính và phần lớn người bệnh đều hồi phục sức khoẻ. Viêm gan A lây truyền qua thực phẩm và nước nhiễm trùng. Siêu vi thường ở trong cơ thể vài tuần lễ.  Sau khi siêu vi bị đào thải, người bệnh trở nên miễn nhiễm với căn bệnh này, có nghĩa là sẽ không mắc lại căn bệnh này nữa. Có thuốc chủng ngừa cho viêm gan A.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Bệnh Liên Hệ Viêm Gan A