VDAP

photo-08
photo-16
photo-15
photo-11
photo-03
photo-14
photo-13
photo-09
photo-07
photo-06
photo-01
photo-12
photo-10
photo-17
photo-04
photo-02
photo-05

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Liên Lạc

Liên Lạc VDAP:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Tất cả mọi thắc mắc liên quan đến việc cai bỏ Thuốc lá, Rượu và các Chất Gây Nghiện khác, có thể liên lạc với VDAP qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng cho quí vị.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home VDAP Liên Lạc