VDAP

photo-06
photo-14
photo-11
photo-04
photo-01
photo-05
photo-12
photo-07
photo-16
photo-13
photo-10
photo-08
photo-09
photo-15
photo-17
photo-02
photo-03

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Tập Sách Điều Trị Bằng Suboxone tiếng Anh

Tập Sách Điều Trị Bằng Suboxone tiếng Anh 17

Tập Sách Điều Trị Bằng Suboxone tiếng Việt

Tập Sách Điều Trị Bằng Suboxone tiếng Việt 16

Điều Trị Bằng Suboxone

subuxone tnSuboxone™® là nhãn hiệu của loại thuốc mới, dùng để điều trị cho những người lệ thuộc bạch phiến (heroin) hoặc những loại thuốc trong nhóm á phiện.

pdf Điều Trị Bằng Suboxone

Xem thêm: Điều Trị Bằng Suboxone

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Cai Nghiện Heroin Điều Trị bằng Suboxone