VDAP

photo-08
photo-12
photo-04
photo-01
photo-06
photo-09
photo-07
photo-15
photo-02
photo-14
photo-03
photo-05
photo-11
photo-10
photo-17
photo-16
photo-13

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Mục Đích Của Chúng Tôi

Hội Chuyên Viên Việt Nam về Rượu và Ma Túy (VDAP)  

Hội Chuyên Viên Việt Nam về Rượu và Ma Túy (VDAP) là một tổ chức vô vị lợi đã hoạt động tại New South Wales Australia từ năm 1994 với tên Ban Đặc Trách Hướng Dẫn Giáo Dục về Rượu và Ma Túy Cộng Đồng Người Việt tại New South Wales. Từ 2003 đến 2009, VDAP hoạt động với danh xưng Nhóm Chuyên Viên Ma Túy Việt Nam. Ngày 17 Tháng 8 Năm 2009, hội được chính thức thành lập với tên Hội Chuyên Viên Việt nam về Rượu và Ma Túy (VDAP-Vietnamese Drug & Alcohol Professionals Inc.) với mục đích:

1/. Giúp giới trẻ và phụ huynh Việt Nam quan tâm đến những tác hại nguy hiểm do việc lạm dụng rượu bia, thuốc lá và các loại ma túy khác

2/. Giúp giới trẻ và phụ huynh phòng ngừa sự lạm dụng, nghiện ngập ma túy

3/. Giúp những người nghiện ngập thuốc lá, rượu bia, ma túy, cờ bạc và người thân biết tìm đến những chương trình điều trị thực tế, hiệu quả, thích hợp và ít hoặc không tốn kém

4/. Soạn thảo, dịch thuật các tài liệu và cung cấp cố vấn thích hợp với văn hóa Việt Nam cho phụ huynh và giới trẻ Việt Nam tại Úc

5/. Cố vấn cho các tổ chức chính mạch chuyên về Rượu và Ma Túy về những vấn đề liên hệ đến văn hóa Việt Nam

6/. Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến ma túy trong cộng đồng người Việt tại Úc.

Mọi thắc mắc xin email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất.

Vietnamese Drug & Alcohol Professionals Inc. (VDAP)
A short history and its aims

 VDAP is a not-for-profit organization. It first operated in NSW since 1994 as a “Special Committee for Drug and Alcohol Education in Vietnamese Community”. From 2003 to 2009, it was named “Network of Vietnamese Drug & Alcohol Professionals”. On 17th August 2009, it was formally incorporated in NSW under the current name. It aimed to:

 1- Raise awareness among Vietnamese young people and parents about harmful effects of misusing alcohol, tobacco and other drugs.
2- Assist Vietnamese young people and parents to prevent their misuse of and/or addiction to alcohol and drugs
3- Assist people addicted to tobacco, alcohol, drugs and gambling and their relatives to find out treatment programs which are effective, realistic, cost effective and suitable to personal circumstances.
4- Prepare and translate in Vietnamese relevant drug & alcohol documents, to provide culturally-sensitive advices on drug & alcohol issues to Vietnamese young people and parents living in Australia.
5- Advise mainstream Drug & Alcohol services on drug & alcohols issues in Vietnamese community in Australia
6- Carry on some surveys and researches on drug & alcohol matters in Vietnamese community in Australia

 For further information about VDAP, please email to us on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , we will respond to you as soon as possible.

 

 

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home VDAP Mục Đích