VDAP

photo-13
photo-02
photo-11
photo-05
photo-12
photo-10
photo-01
photo-15
photo-08
photo-17
photo-09
photo-06
photo-03
photo-14
photo-07
photo-16
photo-04

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Giải quyết khó khăn

Giải quyết khó khăn

Để được giúp đỡ

Để được giúp đỡ của bác sỹ về sức khoẻ tâm thần

Chứng rối loạn nhân cách

pdf Chứng rối loạn nhân cách

Rối loạn tính khí lưỡng cực

 pdf Chứng rối loạn tính khí lưỡng cực: Là một dạng của chứng trầm cảm mà trước đây thường được gọi bệnh loạn tâm thần hưng trầm cảm. Bệnh nhân trải qua các đợt thay đổi tính khí cực độ - từ u uất trầm cảm và buồn rầu qua phấn khích và hoan hỉ.

Chứng rối loạn ăn uống

Chứng rối loạn ăn uống

Chứng rối loạn nơi trẻ em

pdf Chứng rối loạn nơi trẻ em

Chứng rối loạn sau chấn thương

Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Tâm Thần