VDAP

photo-06
photo-15
photo-13
photo-09
photo-12
photo-10
photo-05
photo-16
photo-02
photo-03
photo-01
photo-17
photo-04
photo-07
photo-11
photo-14
photo-08

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Viêm Gan A - HEP A

pdf  Viêm Gan A - HEP A (Victoria, Department of Human Resources): Viêm gan A là tình trạng sưng gan do siêu vi viêm gan A gây ra. Đây là một loại nhiễm trùng cấp tính và phần lớn người bệnh đều hồi phục sức khoẻ. Viêm gan A lây truyền qua thực phẩm và nước nhiễm trùng. Siêu vi thường ở trong cơ thể vài tuần lễ.  Sau khi siêu vi bị đào thải, người bệnh trở nên miễn nhiễm với căn bệnh này, có nghĩa là sẽ không mắc lại căn bệnh này nữa. Có thuốc chủng ngừa cho viêm gan A.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Những Vấn Đề Liên Quan Viêm Gan A - HEP A Viêm Gan A - HEP A