VDAP

photo-15
photo-01
photo-13
photo-16
photo-14
photo-17
photo-08
photo-02
photo-07
photo-05
photo-12
photo-10
photo-09
photo-06
photo-04
photo-03
photo-11

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Viêm Gan C - GESA

pdf Viêm Gan C, GESA (Digestive Health Foundation, http://www.gesa.org.au): Viêm gan C là sưng gan do siêu vi viêm gan C gây ra. Đa số những người nhiễm viêm gan C (65-85%) sẽ phát triển thành viêm gan mãn tính. Viêm gan C lây truyền qua đường máu tiếp xúc với máu và có thể gây tổn thương gan hoặc gây ung thư gan. Có thuốc điều trị nhưng không có thuốc chủng ngừa cho viêm gan C. 

Youtube: newboxsm wBệnh Viêm Gan C

Khoa Học & Y Khoa