VDAP

photo-01
photo-02
photo-09
photo-12
photo-05
photo-04
photo-14
photo-08
photo-15
photo-07
photo-11
photo-10
photo-03
photo-17
photo-16
photo-06
photo-13

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Viêm Gan C - GESA

pdf Viêm Gan C, GESA (Digestive Health Foundation, http://www.gesa.org.au): Viêm gan C là sưng gan do siêu vi viêm gan C gây ra. Đa số những người nhiễm viêm gan C (65-85%) sẽ phát triển thành viêm gan mãn tính. Viêm gan C lây truyền qua đường máu tiếp xúc với máu và có thể gây tổn thương gan hoặc gây ung thư gan. Có thuốc điều trị nhưng không có thuốc chủng ngừa cho viêm gan C. 

Youtube: newboxsm wBệnh Viêm Gan C

Khoa Học & Y Khoa