VDAP

photo-09
photo-03
photo-02
photo-14
photo-16
photo-17
photo-10
photo-11
photo-07
photo-08
photo-05
photo-13
photo-15
photo-04
photo-12
photo-06
photo-01

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

01 Hút Thuốc Trong Lúc Có Thai - Smoking & Pregnancy

smokingapregn  Việc hút thuốc ảnh hưởng thế nào đến thai nhi đang còn trong bụng mẹ?  - Dây nhau là sinh đạo đưa chất dinh dưỡng từ người mẹ sang bào thai. Máu lưu thông qua dây nhau dẫn vào cơ thể em bé dưỡng khí và các chất dinh dưỡng cần thiết giúp cho em tăng trưởng và phát triển.. pdf  01  Hút Thuốc Trong Lúc Có Thai - Smoking & Pregnancy

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 01 Hút Thuốc Trong Lúc Có Thai - Smoking & Pregnancy