VDAP

photo-13
photo-04
photo-14
photo-09
photo-10
photo-03
photo-06
photo-01
photo-11
photo-07
photo-16
photo-15
photo-02
photo-05
photo-12
photo-08
photo-17

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

HIV-01

HIV/AIDS  Bạn có biết HIV? Làm sao để không bị lây HIV? HIV có khác với AIDS? HIV lây nhiễm thế nào? Làm sao biết được mình bị nhiễm HIV? Làm sao nhận biết được một người có HIV/AIDS? Đi du lịch ngoại quốc và HIV/AIDS

Trả Lời Thắc Mắc Về HIV/AIDS

Trả Lời Thắc Mắc Về HIV/AIDS (Victoria, Department of Human Resources)

Thông Tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan C trong Website

Có nhiều thông tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan B, C trong Website sau đây:
http://www.mhahs.org.au/index.html

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Bệnh Liên Hệ HIV-AIDS và Viêm Gan C