VDAP

photo-12
photo-15
photo-16
photo-07
photo-11
photo-05
photo-10
photo-13
photo-03
photo-06
photo-02
photo-08
photo-17
photo-04
photo-09
photo-14
photo-01

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

2013 DRUG ACTION WEEK

Drug Action Week

16-22 June 2013

TUẦN LỄ TOÀN QUỐC CẢNH GIÁC VỀ TÁC HẠI CỦA RƯỢU VÀ MA TÚY

Mỗi năm vào tuần lễ cuối tháng Sáu, nhiều hoạt động được tổ chức trên toàn nước Úc để cảnh giác những tác hại của rượu và ma túy.

DAW là một sáng kiến của Hội Đồng Về Rượu Và Ma Túy Úc Châu (ADCA), được Bộ Y Tế Liên Bang tài trợ cho các cá nhân, tổ chức, cộng đồng có cơ hội nâng cao nhận thức về tác hại của rượu và các loại ma túy khác.

Gần 950 hoạt động đã được lên danh sách trên khắp nước Úc nhằm nâng cao nhận thức về rượu và các loại ma túy khác. Các hoạt động sẽ được tổ chức từ Chủ Nhật 16 Tháng Sáu đến hết ngày Thứ Bảy 22 Tháng sáu 2013.

Chủ đề của năm nay là: Ma Túy, Cộng Đồng Và Gia Đình!

 Chủ đề mỗi ngày sẽ tập trung vào:

 • Thứ Hai 17/06/2013: Thuốc bất hợp pháp, chất kích thích, chất hít
 • Thứ Ba 18/06/2013: Thuốc lá, Rượu Bia
 • Thứ Tư 19/06/2013: Những thuốc cần toa hay không cần toa bác sĩ
 • Thứ Năm 20/06/2013: Các vấn đề gia đình và thanh thiếu niên
 • Thứ sáu 21/06/2013: Xây Dựng và Ứng Phó trong Cộng Đồng

Tại Fairfield, Nhóm Fairfield Community Drug Action Team sẽ tổ chức:

 pdf Diễn Đàn Về Ma Túy  -  Hội Thảo Về Ma Túy

Địa Điểm: Cabravale Leisure Centre

Thời gian: 10:00 AM – 1:00PM

Thứ Tư Ngày 19 Tháng Sáu 2013

gồm các đề tài:

 • Thống kê tội phạm vùng Cabramatta
 • Sức khoẻ tâm thần
 • Cờ bạc và ma túy
 • Những tác dụng thể lý của ma túy
 • Những phương hướng hỗ trợ cho những người sử dụng ma túy
 • Các dịch vụ điều trị/cai nghiện

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Ma Túy 2013 DRUG ACTION WEEK